table of contents main menu go to contact information
CS language selection Vyhledávání open navigation

Mozartův dům

Od roku 1773 až do roku 1787 žila rodina Mozartova v „Domě tanečního mistra“ na dnešním Makartově náměstí. V prostorném 8pokojovém bytě v prvním patře je nyní umístěno muzeum.


Jak přišel „Dům tanečního mistra“ ke svému jménu

První úřední záznam o Mozartově domě, nazývaném též „Dům tanečního mistra“, pochází z roku 1617. Roku 1685 se jednalo o dva samostatné domy, z nichž byl posléze vytvořen jeden jediný objekt. V roce 1711 získal Lorenz Spöckner dekret, jímž se mu povoluje pořádat v domě taneční hodiny pro tehdejší společenskou smetánku. Označení domu jako „Dům tanečního mistra“ se poprvé objevuje v roce 1713. Taneční mistr u dvora salcburských knížecích arcibiskupů Franz Gottlieb Spöckner, syn Lorenze, pak získal tento dům do vlastnictví v roce 1739. Vyučoval zde mladé šlechtičny a šlechtice tanci a společenskému chování.

Mozartovi se stěhují

Poté, co se Mozartovi, které spojovalo s Franzem Gottliebem Spöcknerem a jeho rodinou velké přátelství, vrátili ze své třetí návštěvy Vídně nazpět do Salcburku, začalo velké stěhování. Byt v Getreidegasse se totiž stal příliš těsným, neboť Mozartovi často pořádali hudební dýchánky a společenské večírky pro větší počet hostů. Wolfgang Amadeus pak žil v domě na Makartově náměstí až do svého odchodu do Vídně v roce 1781. Když pak v roce 1778 zemřela Mozartova matka a v roce 1784 se Nannerl provdala do Sankt Gilgenu, zůstal otec Leopold v domě sám. Avšak ne tak docela, neboť se staral o svého vnuka Leopolda Aloise Pantaleona, který se v domě narodil v roce 1785. Po smrti Leopolda Mozarta 28. května 1787 přešel dům do vlastnictví různých osob.

Mozartův dům po druhé světové válce

16. října 1944 byl dům zasažen bombou svrženou na město při jednom z náletů spojenců a následkem toho byl ze dvou třetin zničen. Nedotčenou část získala v roce 1955 Mezinárodní nadace Mozarteum a ze sutin zničené části pak vyrostla nová administrativní budova s kancelářemi, kterou v roce 1989 nadace rovněž odkoupila. Po stržení této budovy pak došlo k výstavbě a rekonstrukci domu podle původních plánů.

Muzeum v Mozartově domě

26. ledna 1996 byl Mozartův dům opět otevřen pro veřejnost. V muzeu je možné si prohlédnout Mozartův kladívkový klavír, četné originální dokumenty a portréty. Návštěvníci získají také podrobné informace o historii domu, o období Mozartova života v Salcburku a o životě rodiny Mozartových. Pořádají se zde také multivizuální představení, celá řada mimořádných výstav, koncerty, přednášky a další pořady, které se zabývají Mozartovým geniem a dobou, v níž žil a tvořil.

Zúčastněte se 1,5hodinové prohlídky Mozartova domu. Se Salzburg Card je vstup zdarma. Prohlídka muzea je rovněž součástí Mozart City Tour!


V blízkosti vás ...
váš hotel za nejlepší cenu!

Mohlo by vás také zajímat:

Naplánujte si svou návštěvu

Okružní prohlídky města a výletní okruhy v Salcburku a jeho okolí si objednejte on-line:  

Chloubou Salcburku je obrovská nabídka žánrově velmi rozmanitých kulturních pořadů. Objednejte si zde své vstupenky:

Karta Salcburku – SalzburgCard umožňuje bezplatný nebo zlevněný přístup k četným pamětihodnostem stejně jako bezplatné užívání veřejných dopravních prostředků.

zavřít
On-line objednávky ubytování v salcburských hotelech - za nejvýhodnější cenu!