do treści do menu głównego do informacji kontaktowych
PL Wybór języka Szukaj Otwórz nawigację

Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych na naszej witrynie jest Tourismus Salzburg GmbH. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w Impressum.

Inspektor Danych Osobowych

Kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest drogą elektroniczną:  privacy@salzburg.info.

Ochrona Danych Osobowych

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie  Ochrony Danych Osobowych oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Korzystanie z naszej witryny generalnie nie wymaga podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie zbierane są dane osobowe (przykładowo imię i nazwisko, adres pocztowy i adres e-mail), odbywa się to wyłącznie na zasadzie dobrowolności.
O ile w naszej Polityce Prywatności nie podajemy innej informacji, przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko na terenie Unii Europejskiej.

Podmiot przetwarzający, odbiorca

Operacje na Twoich danych osobowych dokonywane są przy udziale podmiotów przetwarzających, wspierających nas w dostarczaniu naszych usług (np. webhoster, serwisy mailowej wysyłki newsletterów). Podmioty ty są zobligowane umowami do poufnego traktowania i ścisłej ochrony danych osobowych, i nie mogą przetwarzać Twoich danych w żadnym innym celu, niż dostarczanie naszych usług. Twoje dane osobowe będą powierzane wyłącznie usługodawcom typowo gospodarczym, np. bankom (w przypadku przelewów bankowych na Twoje konto), doradcy podatkowemu (jeśli Twoje dane znajdują się w naszej księgowości), firmie wysyłkowej (w przypadku wysyłek na Twój adres pocztowy) itp.

Formularz kontaktowy

Po wysłaniu formularza kontaktowego Twoje dane osobowe zostaną przetworzone w celu opracowania Twojego zapytania, na podstawie udzielonej nam przez wysłanie tego formularza zgody. Nie istnieje żadne zobowiązanie prawne lub umowowe do udostępnienia danych osobowych. Brak udostępnienia danych skutkuje jedynie brakiem możliwości przesłania przez Ciebie zapytania i brakiem możliwości opracowania go przez nas. W każdej chwili masz prawo do pisemnego wycofania swojej zgody, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej zgody do momentu wycofania zgody.  Masz prawo w każdej chwili do wniesienia pisemnego sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu pisemnego sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

Formularz rejestracyjny

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Twoje dane osobowe zostaną przetworzone w celu realizacji umowy, na podstawie umowy zawartej przez rejestrację na podany okres ważności umowy. Udostępnienie danych konieczne jest do korzystania z usług. Masz prawo w każdej chwili do wniesienia pisemnego sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu pisemnego sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.

Konkursy

Wysyłając formularz konkursowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z konkursem, na podstawie zawartej tym samym Umowy Konkursowej, do momentu zakończenia konkursu. Nie istnieje żadna podstawa prawna ani żadne zobowiązanie wynikające z umowy, nakazujące udostępnienia danych osobowych. Udostępnienie danych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Brak danych i zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować jedynie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Na tej samej podstawie prawnej Twoje dane mogą być przetwarzane w celach związanych z pierwotnym celem przetwarzania, do marketingu bezpośredniego w formie nie wymagającej zgody (np. wysyłki reklam na adres pocztowy), do momentu zgłoszenia sprzeciwu. W tym wypadku Twoje dane osobowe zostaną przekazane podmiotowi świadczącemu usługi wysyłkowe. Masz w każdej chwili prawo sprzeciwić się w pisemnie przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingowych. Po zgłoszeniu pisemnego sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już więcej wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.

Newsletter drogą elektroniczną

Zaznaczając pole wyboru wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o promocjach, nowościach i imprezach w formie newslettera dostarczanego pocztą e-mail, do momentu wycofania zgody wzgl. wniesienia sprzeciwu. Nie istnieje żadna podstawa prawna lub wynikająca z umowy do udostępnienia nam danych osobowych. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych nie pozwoli nam jedynie wysyłać Tobie naszych newsletterów pocztą e-mail. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody przez pisemną wiadomość lub przez kliknięcie na umieszczony w newsleterze link rezygnacji, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. W ten sam sposób możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w celach marketingowych (do reklamy bezpośredniej w formie newslettera wysyłanego pocztą elektroniczną).

Pliki cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies pomagają w polepszeniu naszej witryny, aby była skuteczniejsza i bardziej przyjazna dla użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które służą do zapisywania informacji. Przy odwiedzinach witryny może ona umieścić na komputerze użytkownika taki plik. Przy ponownych odwiedzinach tej witryny może ona odtworzyć używane wcześniej ustawienia, wyczytać informacje z zapisanych wcześniej sesjach plików cookies i np. stwierdzić, którymi zakresami witryny użytkownik interesował się najbardziej. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w WIKIPEDII.

Zmiana ustawień dla plików cookies

Użytkownik sam może zarządzać plikami przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej i decydować, które pliki cookies akceptuje, a które odrzuca. Gdzie dokładnie znajdują się te ustawienia, zależy od stosowanej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach pomocy technicznej (funkcja Pomoc) przeglądarki. Jeśli korzystanie z plików cookies zostanie ograniczone, może się zdarzyć, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z pełnego zakresu naszego serwisu internetowego.

Server Log File

Nasza witryna pobiera i zapisuje tymczasowo do pliku rejestru zdarzenia (Server-Log-File) informacje przekazywane przez przeglądarkę, co ma na celu nadzorowanie funkcji technicznej i zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego serwera witryny, na podstawie nadrzędnego interesu ogólnego podmiotu odpowiedzialnego (techniczne środki bezpieczeństwa). Zapisywane są następujące dane:

 • plik zapytania (przywoływane treści)
 • czas zapytania serwera (data i godzina)
 • typ i wersja przeglądarki internetowej
 • stosowany system operacyjny
 • adres IP

Pliki rejestrowane są jedynie tymczasowo, a następnie usuwane.  

Google Analytics

Niniejsza witryna korzysta z Google Analitics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google Ireland Limited, 4 Barrow St, D04 E5W5 Dublin, Irland („Google“) na podstawie prawnej Twojej zgody (analiza oglądalności strony). W tym celu zawarliśmy z firma Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie. Po wejściu na naszą witrynę program komputerowy (software) nawiązuje połącznie z serwerami firmy Google, a dane przekazywane są na serwery Google, znajdujące się po części na terenie USA.  Google Analytics wykorzystuje ponadto pliki cookies do zapisywania informacji o użytkowniku witryny oraz do analizy sposobu korzystania przez niego z witryny. Nasza witryna stosuje funkcję "Anonimizacja IP". Dzięki temu Twój adres IP zostanie na terenie krajów Unii Europejskiej i w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym wcześniej skrócony i staje się przez to anonimowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Zgodnie z deklaracją spółki Google, będzie ona korzystała z zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatora witryny oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynie i korzystaniem z internetu.  Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawnych lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Szczegółowe informacje o zakresie danych użytkownika na Google Analytics znajdziesz w Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych spółki Google Google wzgl.  Google Analytics.
Przekazywanie danych osobowych do USA reguluje decyzja Komisji Europejskiej zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. Na jego podstawie podmioty gospodarcze, które zapewniają wysokie standardy w zakresie ochrony danych mogą się ubiegać o certyfikat „Tarcza Prywatności EU-USA” („Privacy Shield“) Google posiada certyfikat „Privacy Shield“: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Dezaktywacja Google Analytics

Możesz zablokować zbieranie Twoich danych użytkownika przez Google Analytics generalnie na wszystkich witrynach przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Możesz zablokować funkcję zbierania Twoich danych użytkownika przez Google Analytics tylko na tej witrynie przez kliknięcie na następujący link: Ustawienia Cookies (Cookie-Settings)

Matomo (Piwik)

Nasz serwis korzysta z Matomo, tzn. z usługi analizy aktywności użytkownika na naszej witrynie, na podstawie prawnej uzasadnionego interesu ogólnego (analiza korzystania z witryny). Narzędzie to zainstalowane jest na naszym serwerze, a dane nie są przekazywane osobom trzecim. Nasza witryna stosuje funkcję skracającą adresy IP, przez co Twój adres IP zostaje skrócony, a Twoje dane pozostają anonimowe.

Dezaktywacja Matomo

 • Możesz wyłączyć całkowicie funkcję zbierania danych użytkownika na naszych stronach internetowych, ustawiając w przeglądarce „Do Not Track“. Nasza strona otrzymuje i uwzględnia sygnał „Do Not Track“, który Twoja przeglądarka wysyła do wszystkich witryn.
 • Możesz wyłączyć funkcję zbierania danych użytkownika przez Matomo na tej witrynie, klikając na podany poniżej link. Link do ustawień plików cookies ( Cookie-Settings). Wybrane zostanie ustawienie „Opt-Out-Cookie“, które zapobiegnie w przyszłości zbieraniu Twoich danych przy odwiedzinach naszej witryny: Wyłącz Matomo (Deactivate Matomo).

Piksel Facebooka

Za zgodą użytkownika nasza witryna korzysta z usługi Piksel Facebooka, dostarczanej przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“). Jest to analiza korzystania z witryny. Dane osobowe użytkownika są po części przesyłane do USAWir haben dazu mit Facebook einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. . Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie Privacy Shields (Tarczy Prywatności EU-USA). Po wejściu na naszą witrynę program komputerowy nawiązuje połączenie z serwerami firmy Facebook, a dane przekazywane są na serwery Facebooka znajdujące się częściowo w Stanach Zjednoczonych. Piksel Facebooka wykorzystuje ponadto pliki cookies w celu zapisywania informacji o użytkowniku witryny i w celu analizy korzystania z witryny przez użytkownika. Zgodnie z deklaracją serwisu Facebook, zebrane dane Facebook wykorzystuje do analizy korzystania z witryny, do sporządzania raportu o aktywności na witrynie oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu. Facebook może przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami prawnymi lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Facebooka. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Facebook znajdziesz w Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych serwisu Facebook.

 • Możesz zablokować całkowicie funkcję zbierania danych użytkownika na naszej witrynie internetowej, ustawiając w przeglądarce „Do Not Track“. Nasza witryna otrzymuje i uwzględnia sygnał „Do Not Track“, który Twoja przeglądarka wysyła następnie do wszystkich stron internetowych.
 • Możesz zablokować funkcję zbierania Twoich danych użytkownika przez Piksel Facebooka na tej stronie internetowej, klikając na podany poniżej link. Wybrane zostanie ustawienie „Opt-Out-Cookie“, które zapobiegnie w przyszłości zbieraniu Twoich danych przy odwiedzinach naszej witryny: Dezaktywuj Pixel Facebooka 8 (Deactivate Facebook Pixel).

Wtyczki społecznościowe Facebooka

W ramach udzielonej nam zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) nasza witryna korzysta z wtyczki społecznościowej (Social Plugins) portalu facebook.com, obsługiwanej przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“). Wtyczki mogą przedstawiać elementy interakcyjne lub treści (np. filmy, zdjęcia lub teksty) i są rozpoznawalne po jednym z logo stosowanym przez Facebook (biała litera „f“ na niebieskim kaflu, hasło „Lubię to“, lub symbol podniesionego do góry kciuka) lub są oznakowane dodatkowym tekstem „Facebook Social Plugin“. Jak wyglądają poszczególne wtyczki społecznościowe, możesz zobaczyć pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook posiada certyfikat „Privacy Shield” (Tarcza Prywatności UE-USA), a to oznacza, że zgodnie z decyzją Komisji Unii Europejskiej wynikającą z art. 45 ustawy o ochronie danych osobowych, gwarantuje, że w przypadku transferu danych do USA przestrzegane będą europejskie lub porównywalnie wysokie standardy ochrony danych osobowych. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Kiedy użytkownik naszej witryny przywołuje funkcję oferty internetowej, posiadającą taką wtyczkę, wówczas jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Treść tejże wtyczki przekazywana jest przez Facebook bezpośrednio na przeglądarkę użytkownika i z niej łączona z ofertą internetową. Przy tym podczas przetwarzania danych może zostać stworzony profil użytkownika. Jako operator stron internetowych nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które pobiera Facebook za pomocą wtyczki. Informacje, które przekazujemy użytkownikowi odpowiadają jedynie stanowi naszej wiedzy na ten temat

Przez aktywncję wtyczki Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik przywołał daną stronę oferty internetowej. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może połączyć tę wizytę z jego kontem na Facebooku. Jeśli użytkownik jest aktywny i np. klika na przycisk „Lubię to“ lub pozostawia komentarz, wówczas z jego serwera przesyłana jest bezpośrednio do Facebooka odpowiednia informacja i tam zapisywana. Możliwość, że Facebook zdobywa Twój adres IP  i zapisuje go istnieje także wówczas, jeśli nie masz własnego konta na Facebooku.
Cel gromadzenia danych, ich zakres oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystawanie przez Facebook, a także stosowne przepisy prawne i możliwości ustawień w celu chronienia prywatności znajdziesz w Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik naszej witryny posiada konto na Facebooku i nie życzy sobie, aby Facebook przez tę ofertę internetową zbierał jego dane osobowe i łączył je z danymi właściciela konta na Facebooku, musi się wylogować z Facebooka przed korzystaniem z naszej oferty internetowej i usunąć swoje pliki cookies. Zmiana ustawień oraz wniesienie sprzeciwu odnośnie wykorzystywania danych do celów reklamowych możliwe są: w ustawieniach profilowych na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, przez amerykańską stronę http://www.aboutads.info/choices/  albo przez stronę UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia zostaną przejęte niezależnie od platformy, to znaczy będą zastosowane dla wszystkich urządzeń, jak komputery stacjonarne i urządzenia mobilne. Wyłączenie funkcji przetwarzania danych do celów reklamowych zakończy puszczanie reklam, ale nie będzie miało wpływu na samo gromadzenie danych.

Remarketing / Retargeting na Facebooku

Na naszych stronach, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zainstalowane są tagi remarketingowe portalu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Podczas wizyty na naszych stronach za pośrednictwem tagów nawiązuje się bezpośrednie połącznie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że użytkownik o określonym adresie IP odwiedził naszą stronę. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem danego użytkownika.  Otrzymane w ten sposób informacje możemy wykorzystać w celu wyświetlania reklam na Facebooku (przez system reklamowy Facebook Ads). Informujemy, że jako operator stron internetowych nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych, a także sposobu wykorzystania ich przez serwis Facebook.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności  Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Aby odwołać zgodę, kliknij tutaj: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Instagram

W ramach naszej oferty internetowej, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w ramach naszej oferty internetowej mogą być aktywne funkcje i treści serwisu Instagram, ofertowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mogą do nich należeć: zdjęcia, filmy, teksty oraz przyciski, którymi użytkownik może zaznaczyć treści, które mu się podobają, zostać abonentem autora tych treści lub abonentem naszych postów. Jeśli użytkownik ma konto na Instagramie, Instagram może wyświetlenie wspomnianych wyżej treści i funkcji połączyć z profilem użytkownika na Instagramie. Instagram należy do koncernu Facebooka. Facebook posiada certyfikat „Privacy Shield“, a to oznacza, że zgodnie z decyzją Komisji Unii Europejskiej wynikającą z art. 45 ustawy o ochronie danych osobowych, gwarantuje, że w przypadku transferu danych do USA przestrzegane będą europejskie lub porównywalnie wysokie standardy ochrony danych osobowych. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych serwisu Instagram znajdziesz tutaj https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter

W ramach naszej oferty internetowej, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), na naszej witrynie mogą być aktywne funkcje i treści serwisu Twitter, oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Mogą to być: zdjęcia, filmy, teksty oraz przyciski, którymi możesz zaznaczyć treści, które lubisz, stać się abonentem autorów tych treści lub zaabonować nasze posty. Jeśli jesteś użytkownikiem platformy Twitter, wyświetlane treści i stosowane funkcje mogą zostać połączone z Twoim profilem użytkownika na Twitterze. Deklarację o ochronie danych osobowych serwisu Twitter znajdziesz tutaj: https://twitter.com/de/privacy. Możliwość ustawienia „Opt-out” znajdziesz tutaj https://twitter.com/personalization.
Twitter posiada certyfikat „Privacy Shield“ (Tarcza Prywatności UE-USA). Zgodnie z decyzją Komisji Unii Europejskiej o zapewnieniu odpowiednego stopnia ochrony danych osobowych w myśl art. 45 RODO, gwarantuje tym samym stosowanie europejskiego prawa wzgl. porównywalnie wysokich standardów w dziedzinie ochrony danych.  (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

Twitter Conversion-Tracking

W ramach naszej prezentacji internetowej, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) stosujemy piksel śledzenia konwersji użytkownika serwisu Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Z jego pomocą możemy śledzić aktywność użytkowników, kiedy obejrzą lub klikną w reklamę na Twitterze. W ten sposób możemy analizować skuteczność reklam na Twitterze dla celów statystycznych i w celu badania rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te gromadzone są i przetwarzane przez serwis Twitter, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Twitter może łączyć te dane z danymi konta na Twitterze i wykorzystywać je także dla swoich celów marketingowych, odpowiednio do swojej Polityki Prywatności: https://twitter.com/privacy. Możesz umożliwić serwisowi Twitter oraz partnerom Twittera wyświetlanie reklam na i poza Twitterem. Ponadto na twoim komputerze mogą zostać zapisane pliki cookies.
Informacje odnośnie śledzenia konwersji oraz ustawień związanych z ochroną danych osobowych dla dopasowanych do potrzeb użytkownika reklam znajdziesz pod następującym linkiem: https://support.twitter.com/articles/20171528#.
Twoje ustawienia odnośnie ochrony prywatności na Twitterze możesz zmienić w ustawieniach konta na http://twitter.com/account/settings.
Twitter posiada certyfikat „Privacy Shield“ (Tarcza Prywatności UE-USA). Zgodnie z decyzją Komisji Unii Europejskiej o zapewnieniu odpowiednego stopnia ochrony danych osobowych w myśl art. 45 RODO, gwarantuje tym samym stosowanie europejskiego prawa wzgl. porównywalnie wysokich standardów w dziedzinie ochrony danych.  (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

YouTube

Do prezentacji treści wideo nasza witryna korzysta z serwisu YouTube. YouTube należy do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Kiedy oglądasz na naszej witrynie filmy z YouTube, informacje o aktywności na naszej witryny mogą być przekazywane serwisowi Google. Otwierając stronę naszej witryny zawierającą treści wideo z YouTube, Twoja przeglądarka łączy się z serwerami Google. Film przesyłany jest z Google bezpośrednio na Twoją przeglądarkę, a następnie łączony z naszą witryną. Nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszą wiedzą obejmuje on:

 • datę i godzinę wizyty na danej stronie,
 • adres internetowy lub URL odwiedzanej strony,
 • adres IP,
 • wyświetlane treści wideo i wykorzystane przy tym ustawienia jakości.

Nie mamy wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych przez Google i nie przejmujemy za to odpowiedzialności.
Jeśli nie życzysz sobie, aby Google zbierał Twoje dane przez naszą witrynę, możesz w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć JavaScript. W tym przypadku prawdopodobnie nie będziesz mógł oglądać filmów.
Cel i zakres oraz przetwarzanie i wykorzystywanie danych zbieranych przez Google, a także związane z tym Twoje prawa i możliwości ustawień służące ochronie danych znajdziesz w Polityce Prywatności serwisu Google (https://policies.google.com/privacy?hl=pl).
Google LLC jest aktywną stroną umowy Privacy Shield (z certyfikatem Tarczy Prywatności UE-USA) (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Oznacza to, że na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zgodnie z art. 45 RODO Twoje dane otoczone są ochroną na należytym poziomie.

Social Wall - streamchartz®

Nasza strona wykorzystuje Social Wall stworzoną przez streamchartz® do prezentowania treści na żywo (transmisji na żywo z Webcam, kalendarza imprez oraz postów z mediów społecznościowych) m.in. na #visitsalzburg. Social Wall nie jest zainstalowana na naszym serwerze, a dane nie są przekazywane osobom trzecim. 1. Streamchartz zapisuje dane z postów na co najwyżej 12 miesięcy. 2. Posty użytkowników kasowane są z kanałów społecznych i w ten sposób usuwane w ciągu jednego tygodnia ze wszystkich ścianek. 3. Streamchartz zapisuje jedynie następujące dane w celu zaprezentowania postów na ściance: • nazwa użytkownika • sieć użytkownika • link do postu • zdjęcie profilowe (nie z Instagramu) • posty • lokalizacja zaznaczona w poście • data 4. Następujące dane NIE są zapisywane: • lista znajomych i abonentów • lajki • ogólne ustawienia konta (z wyjątkiem wymienionych powyżej) • informacje o koncie (z wyjątkiem wymienionych powyżej) • zainteresowania (ulubione lub abonowane strony i kanały, grupy) • zdjęcia 5. Dane nie będą ani zmienione, ani ulepszone. 6. Autor danych będzie automatycznie wskazany. 7. Selekcja danych nastąpi na podstawie wyboru stron i profilów wzgl. hashtagów i lokalizacji. 8. Streamchartz® wykorzystuje dane na podstawie wytycznych przewidzianych w Ogólnych Warunkach Umowy danej sieci społecznościowej. 9. Social Wall nie wykorzystuje na stronie internetowej plików cookies. 10. Streamchartz® nie wykorzystuje pikseli śledzących aktywność użytkownika (Tracking Pixel).

Przycisk „Podziel się”

Nasza witryna dysponuje na wielu stronach przyciskiem do dzielenia się treściami strony w mediach społecznościowych, takich jak: Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest, Tumblr, Twitter i XING. W interesie ochrony danych osobowych użytkowników naszej witryny, przyciski są skonstruowane tak, że ukryty za nimi skrypt (program komputerowy) nie zbiera ani nie przetwarza danych osobowych. Dokładne informacje na temat przycisków oferuje Heise Verlag - wydawca fachowego magazynu IT „c’t” i programista przycisków. Odwiedzający naszą witrynę, którzy chcą się nią podzielić, przez kliknięcie na przycisk są przekierowywani bezpośrednio na strony „udostępnienia” danej platformy mediów społecznościowych. Dopiero tam ściągane są skrypty potrzebne do udostępniania treści stron. W tej sytuacji obowiązują Ogólne Warunki Umowy i ustalenia o ochronie danych osobowych zawarte między użytkownikiem witryny i daną platformą mediów społecznościowych. Dokładne informacje na ten temat udostępniają poszczególne platformy: Facebook, Linkedin, Pinterest, Twitter, XING.

Trivago

W częściach naszej witryny zintegrowane są informacje służące do celów monitorowania kampanii reklamowych na Trivago. Dzięki temu Trivago otrzymuje informacje, jak i kiedy śledziłeś określone kampanie reklamowe. Informacje te są przekazywane Trivago tylko za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w [ustawieniach plików cookies] Cookie Settings.

MyHotelshop

W celu polepszenia naszych działań marketingowych w Internecie współpracujemy z MyHotelshop. Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, do MyHotelshop przekazywane są informacje, za pomocą których można ocenić i zmierzyć skuteczność naszych działań. Informacje te są przekazywane do MyHotelshop wyłącznie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w [ustawieniach plików cookies] Cookie Settings.

Rezerwacja noclegów i świadczeń dodatkowych

W przypadku bezpośredniej rezerwacji hotelu i świadczeń dodatkowych (np. Karty Gościa) za pośrednictwem naszej witryny, informacje o Twojej rezerwacji przekazywane są do danego hotelu lub świadczeniodawcy. Przekazanie danych służy do wykonania umowy wzgl. do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i jest niezbędne do realizacji umowy.

Twoje prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, do uzyskania informacji o nich, do ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. O ile istnieje podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych w formie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie narusza zgodności z prawem przetwarzania tych danych do momentu wycofania zgody. Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Twoje dane osobowe nie będą już więcej przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.  Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

To również może Ciebie zainteresować:

Zaplanuj swój pobyt

Rezerwacja internetowa wycieczek objazdowych po Salzburgu i okolicach:

Duszą Salzburga są liczne i zróżnicowane imprezy kulturalne. Tutaj możesz dokonać zarezerwacji biletów:

Karta turystyczna SalzburgCard zapewnia bezpłatny lub zniżkowy bilet do wielu zabytków, muzeów i innych atrakcji turystycznych w Salzburgu oraz wolne przejazdy komunikacją miejską.

zamknij
Zarezerwuj hotel w Salzburgu online – w najlepszej cenie!