table of contents main menu go to contact information
CS language selection Vyhledávání open navigation

Ustanovení o ochraně osobních údajů

Odpovědnost za zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách přebírá Salcburská městská turistická centrála Tourismus Salzburg GmbH.
Údaje o naší společnosti najdete v autorské tiráži Impressum.

Zplnomocněnec pro ochranu osobních údajů

Odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese privacy@salzburg.info.

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás absolutní prioritou. Vaše osobní údaje zpracováváme zcela v souladu se zákonnými předpisy o ochraně dat, jimiž se řídí i toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Užívání našich webových stránek je zpravidla možné bez zveřejnění osobních údajů. V případě, že by se na našich stránkách objevily požadavky na vyplnění osobních údajů jako jméno, adresa, e-mail aj., děje se tak na zcela dobrovolném základě.
Pokud není v tomto prohlášení uvedeno jinak, probíhají veškerá zpracování vašich osobních údajů v rámci Evropské unie.

Zpracovatel zakázky, příjemce

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány s pomocí takzvaných zpracovatelů zakázky (např. Webhoster, E-mail-Newsletter-zásilková služba), kteří nás poskytnutím svých služeb velmi účinně podporují. Tito zpracovatelé zakázky jsou smluvně zavázáni k co nejpřísnější ochraně vašich osobních údajů a v žádném případě je nesmějí dávat k dispozici pro jiné účely než pro naše vlastní, na základě kterých vám poskytujeme služby. Postoupit vaše osobní údaje lze výhradně jen z hospodářského hlediska typickým poskytovatelům služeb, jakými jsou například banky (v případě převodů na váš účet), daňoví poradci (pokud jste evidování v našem účetnictví), zasilatelské společnosti (posíláme-li vám nějakou zásilku), a další.

Kontaktní formulář

Po odeslání kontaktního formuláře následuje zpracování vámi uvedených osobních údajů za účelem dalšího zpracování vaší poptávky na základě vašeho svolení, které jste vyjádřili tím, že jste nám zaslali kontaktní formulář. Poskytnutí osobních údajů není vázáno žádnou zákonnou či smluvní povinností. Neposkytnutí údajů má pouze za následek, že nebudete moci svou žádost zaslat a my ji nebudeme moci zpracovat. Máte právo své svolení prostřednictvím písemného sdělení kdykoli odvolat, aniž tím bude dotčena zákonnost, která se zakládá na vašem souhlasu se zpracováním údajů až do jeho odvolání. Máte rovněž právo kdykoli vznést prostřednictvím písemného sdělení námitku proti využívání vašich osobních údajů k účelu přímé reklamy. V případě námitky již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány k účelu přímé reklamy.

Registrační formulář

Po odeslání registrace následuje zpracování výše uvedených údajů za účelem splnění smluvních podmínek na základě smlouvy, která byla uzavřena v souvislosti s registrací na danou smluvní dobu. Poskytnutí vašich osobních údajů je pro využívání služby nezbytné. Máte právo kdykoli vznést prostřednictvím písemného sdělení námitku proti využívání vašich osobních údajů k účelu přímé reklamy. V případě námitky již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány k účelu přímé reklamy.

Výherní soutěže

Po odeslání formuláře, prostřednictvím něhož se přihlašujete k účasti na výherní soutěži, následuje zpracování vámi uvedených osobních údajů za účelem realizace výherní soutěže na podkladě příslušné smlouvy až k definitivnímu ukončení výherní soutěže. Přitom neexistuje žádná zákonná či smluvní povinnost k poskytnutí osobních údajů. Jejich poskytnutí je však nutné k tomu, aby bylo možné se výherní soutěže zúčastnit. Neposkytnutí těchto údajů má pouze za následek, že se výherní soutěže nemůžete zúčastnit. Další zpracování osobních údajů, které je slučitelné s původním účelem zpracování, se může uskutečnit na stejném právním podkladě za účelem přímého marketingu v podobě, která nevyžaduje svolení. Do této kategorie patří například zasílání reklam poštou na uvedenou adresu až do případného odvolání. V tomto případě dochází k předání osobních údajů poskytovateli zásilkových služeb. Máte však právo kdykoli vznést prostřednictvím písemného sdělení námitku proti využívání vašich osobních údajů k účelu přímé reklamy. V případě námitky již vaše osobní údaje nebudou zpracovávány k tomuto účelu.

E-Mail-Newsletter

Označením políčka dáváte své svolení se zpracováním vámi uvedených osobních údajů za účelem získávání informací o akcích, novinkách a pořadech prostřednictvím e-mailového newsletteru až do odvolání či vznesení námitky. V této souvislosti neexistuje žádná zákonná či smluvní povinnost k poskytnutí osobních údajů. Neoznačíte-li příslušné políčko a tudíž nedáte svůj souhlas, má to pouze za následek, že nebudete dostávat žádné e-mailové newslettery. Máte právo svůj souhlas prostřednictvím písemného sdělení nebo kliknutím na odkaz určený pro odhlášení se z odebírání newsletteru kdykoli odvolat, aniž tím bude dotčena zákonnost, která se zakládá na vašem souhlasu se zpracováním údajů až do jeho odvolání. Máte rovněž právo kdykoli vznést stejným způsobem námitku proti využívání vašich osobních údajů k účelu přímé reklamy. V případě námitky již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány k účelu přímé reklamy formou e-mailového newsletteru.

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Soubory cookie umožňují uživateli používat webové stránky z uživatelského hlediska lépe a účinněji. Cookie je krátký textový soubor, který slouží k ukládání informací. Při návštěvě webových stránek mohou tyto stránky umístit cookie na počítači návštěvníka webových stránek. Navštíví-li uživatel tyto webové stránky později znova, mohou webové stránky zaznamenat data dříve uloženého cookie a tak například zjistit, zda daný uživatel již někdy tyto webové stránky navštívil a o jaká témata se na stránkách nejvíce zajímal. Podrobnější informace o souborech cookie vám poskytne WIKIPEDIE.

Změna nastavení souborů cookie

Jak webový prohlížeč zachází se soubory cookie, které z nich povolí a které odmítne, to vše může určit sám uživatel, a to prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Kde přesně je funkce nastavení umístěná, záleží na daném prohlížeči. Podrobné informace k tomuto tématu lze získat pomocí funkce technické podpory na daném prohlížeči. V případě, že bude omezeno užívání souborů cookie, může se stát, že za určitých okolností nebudou moci být využívány v plném rozsahu všechny funkce této webové stránky.

Server Log soubor

Tyto webové stránky zpracovávají za účelem kontroly technické funkce a za účelem zvýšení provozního zabezpečení webového serveru na podkladě převážného oprávněného zájmu odpovědného subjektu (technická zabezpečovací opatření) následující údaje vztahující se k dané osobě v serveru Log soubor:

 • zobrazený obsah
 • datum a čas poptávky na serveru
 • typ prohlížeče / verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • IP-adresa

Tato data se ukládají jen dočasně a posléze jsou vymazána.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu zaměřenou na webovou analýzu společnosti Google Ireland Limited, 4 Barrow St, D04 E5W5 Dublin, Irsko („Google“) na právním podkladě vašeho souhlasu (analýza užívání webových stránek). Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu, v níž jsou upraveny podmínky zpracovávání dat. Při otevření našich webových stránek se přes určitý software vytvoří spojení k serverům Googlu a data se pak následně předávají serverům, které jsou zčásti umístěné v USA. Google Analytics navíc používá soubory cookie k ukládání informací o uživateli webových stránek a k analýze užívání webových stránek ze strany uživatelů. Tyto webové stránky využívají funkce "IP anonymizace" (skrytí). Vaše IP adresa tak bude na území členských zemí Evropské unie nebo v jiných smluvních zemích, které jsou signatáři dohody o Evropském hospodářském prostoru, společností Google nejprve zkrácena a tímto také anonymizována. Jen ve výjimečných případech bude IP adresa v plném znění převedena na některý ze serverů Googlu v USA a tam zkrácena. Dle informací společnosti Google bude Google shromážděná data používat za účelem vyhodnocení užívání webových stránek, sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a za účelem poskytnutí dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Společnost Google eventuálně převede tyto informace na třetí strany, pokud je to tak stanoveno zákonem nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data z pověření společnosti Google. Podrobné informace na téma zacházení s daty uživatelů u Google Analytics najdete v Prohlášení o ochraně dat společnosti Google resp. Google Analytics.
Předávání dat do USA je ošetřeno usnesením Evropské komise o přiměřenosti v rámci čl. 45 EU odst. 1 GDPR. V něm se těm podnikům, které se nechaly certifikovat u „Privacy Shield“, přiznává přiměřená úroveň ochrany dat. Společnost Google je u „Privacy Shield“ certifikována: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Deaktivace Google Analytics

 • Chcete-li zabránit tomu, aby Google Analytics shromažďoval a ukládal na všech webových stránkách vaše uživatelská data, je třeba kliknout na následující odkaz a následně si z něj stáhnout a nainstalovat uvedený prohlížečový plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Chcete-li zabránit tomu, aby Google Analytics shromažďoval a ukládal vaše uživatelská data jen na těchto webových stránkách, je třeba kliknout na následující odkaz (nastavení cookie): Cookie-Settings

Matomo (Piwik)

Tyto webové stránky používají nástroj pro webovou analytiku s názvem Matomo (dříve Piwik) za účelem analyzování, jak uživatel využívá webové stránky na právním podkladě převážného oprávněného zájmu (analýza užívání webových stránek). Tento nástroj je instalován na našem webovém serveru, data uživatelů se nepředávají třetím stranám. Tyto webové stránky využívají funkce "IP anonymizace". Vaše IP adresa tak bude zkrácena a tímto způsobem anonymizována (skryta).

Deaktivace Matomo

 • Chcete-li zásadně zabránit shromažďování a ukládání vašich uživatelských dat na našich webových stránkách, je třeba, abyste si ve svém webovém prohlížeči nastavili funkci „Do Not Track“. Naše webové stránky zaznamenají signál „Do Not Track“, který váš webový prohlížeč vysílá na všechny webové stránky.
 • Chcete-li zabránit tomu, aby společnost Matomo shromažďovala a ukládala vaše uživatelská data na těchto webových stránkách, klikněte na následující odkaz. Odkaz k nastavení souborů Cookie-Settings. Ve vašem prohlížeči bude uložen soubor Opt-Out-Cookie, který při vašich dalších návštěvách těchto webových stránek zabrání shromažďování a ukládání vašich údajů: Deactivate Matomo.

Facebook Pixel

Tyto webové stránky používají Facebook Pixel, službu zaměřenou na webovou analýzu společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook“) na právním podkladě vašeho souhlasu (analýza užívání webových stránek). Data se částečně předávají dále do USA. Jejich předávání se uskutečňuje na podkladě „Privacy Shields“. Při otevření našich webových stránek se přes určitý software vytvoří spojení k serverům Facebooku a data se pak následně předávají serverům, které jsou zčásti umístěné v USA. Facebook Pixel navíc používá soubory cookie k ukládání informací o uživateli webových stránek a k analýze užívání webových stránek ze strany uživatelů. Dle informací společnosti Facebook bude Facebook shromážděná data používat za účelem vyhodnocení užívání webových stránek, sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a za účelem poskytnutí dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Společnost Facebook eventuálně převede tyto informace na třetí strany, pokud je to tak stanoveno zákonem nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data z pověření společnosti Facebook. Podrobné informace na téma zacházení s daty uživatelů u Facebooku najdete v Prohlášení o ochraně dat společnosti Facebook.

 • Chcete-li zásadně zabránit shromažďování a ukládání vašich uživatelských dat na našich webových stránkách, je třeba, abyste si ve svém webovém prohlížeči nastavili funkci „Do Not Track“. Naše webové stránky zaznamenají signál „Do Not Track“, který váš webový prohlížeč vysílá na všechny webové stránky.
 • Chcete-li zabránit tomu, aby Facebook Pixel shromažďoval a ukládal vaše uživatelská data na těchto webových stránkách, klikněte na následující odkaz. Ve vašem prohlížeči bude uložen soubor Opt-Out-Cookie, který při vašich dalších návštěvách těchto webových stránek zabrání shromažďování a ukládání vašich údajů (deaktivace Facebook Pixel): Deactivate Facebook Pixel.

Facebook Social Plugins

Na základě vašeho svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) používáme sociální pluginy („Plugins“) sociální sítě facebook.com. Tyto jsou provozovány společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Pluginy mohou zobrazovat interaktivní prvky nebo obsahy (např. videa, obrázky nebo textové příspěvky) a lze je identifikovat podle některého z facebookových log (bílé „f“ na modré destičce, výraz „Like“, „Líbí se mi“ nebo značka „Palec vzhůru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Jak jednotlivé sociální pluginy vypadají, můžete vidět zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certifikován dle dohody o Privacy Shield a poskytuje tímto, resp. na základě usnesení Komise Evropské unie o přiměřenosti dle čl. 45 GDPR záruku, že musí být dodrženo evropské právo na ochranu osobních údajů, resp. musí mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Aktivuje-li uživatel některou z funkcí této on-line nabídky, která takový plugin obsahuje, vytvoří jeho přístroj přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah pluginu pak Facebook předá přímo přístroji uživatele a ten ho zapojí do on-line nabídky. Přitom je možné ze zpracovaných údajů vytvářet uživatelské profily uživatelů. Z tohoto důvodu nemáme žádný vliv na objem dat, která Facebook prostřednictvím těchto pluginů shromažďuje, a proto uživatele informujeme jen na základě našich znalostí.

Zapojením pluginů získá Facebook informaci, že uživatel otevřel odpovídající stránku on-line nabídky. Je-li uživatel u společnosti Facebook přihlášen, může Facebook k návštěvě přiřadit i jeho účet na Facebooku. Komunikují-li uživatelé navzájem pomocí pluginů, kliknou například na tlačítko Like nebo přidají komentář, předá přístroj uživatele odpovídající informaci přímo společnosti Facebook, kde se pak ukládá do paměti. Pokud uživatel není členem Facebooku, přesto existuje možnost, že Facebook zjistí jeho IP adresu a že ji uloží do paměti.

Účel a rozsah získávání dat a jejich další zpracování a užívání společností Facebook stejně jako i příslušná práva a možnosti nastavení za účelem ochrany soukromí uživatelů lze zjistit z informací o ochraně osobních údajů společnosti Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Je-li je uživatel členem Facebooku a přitom si nepřeje, aby o něm společnost Facebook prostřednictvím této on-line nabídky získávala údaje a spojovala je s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před užíváním naší on-line nabídky odhlásit z Facebooku a musí také smazat své cookies. Další nastavení a námitky k užívání údajů k reklamním účelům jsou možné v rámci nastavení profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads nebo prostřednictvím stránky pro USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránky pro EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení se provádějí nezávisle na platformě, což znamená, že jsou přebírána pro všechny přístroje, jako pevné počítače nebo mobilní přístroje. Vypnutí využívání údajů pro reklamní účely přitom ukončí používání reklamy, avšak neukončí tím samotné shromažďování dat.

Facebook Remarketing / Retargeting

Na našich webových stránkách jsou na právním podkladě vašeho svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) integrovány remarketingové tagy sociální site Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Navštívíte-li naše stránky, bude prostřednictvím remarketingových tagů vytvořeno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak získá informaci, že jste navštívili naše stránky se svou IP adresou. Tím pak může Facebook přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme použít pro zobrazení Facebook Ads. Upozorňujeme na to, že my jako poskytovatelé stránek nevíme nic o obsahu předaných údajů, ani o jejich užívání ze strany společnosti Facebook. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Prosím, klikněte zde, abyste mohli svůj souhlas odvolat: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Instagram

V rámci naší on-line nabídky mohou být na právním podkladě vašeho svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) integrovány funkce a obsahy služby Instagram nabízené společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mohou k nim patřit např. obsahy, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, jejichž prostřednictvím uživatelé vyjadřují svou zálibu týkající se obsahů, autorů obsahů nebo si mohou objednávat naše příspěvky. Pokud jsou uživatelé členy platformy Instagram, může společnost Instagram přiřadit spouštění shora uvedených obsahů a funkcí k tamějším profilům uživatelů. Instagram je součástí koncernu Facebook. Facebook je certifikován dle dohody o Privacy Shield a poskytuje tímto, resp. na základě usnesení Komise Evropské unie o přiměřenosti dle čl. 45 GDPR záruku, že musí být dodrženo evropské právo na ochranu osobních údajů, resp. musí mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Prohlášení společnosti Instagram o ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter

V rámci naší on-line nabídky mohou být na právním podkladě vašeho svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) integrovány funkce a obsahy služby Twitter nabízené společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Mohou k nim patřit např. obsahy, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, jejichž prostřednictvím uživatelé vyjadřují svou zálibu týkající se obsahů, autorů obsahů nebo si mohou objednávat naše příspěvky. Pokud jsou uživatelé členy platformy Twitter, může společnost Twitter přiřadit spouštění shora uvedených obsahů a funkcí k tamějším profilům uživatelů. Prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů najdete na webových stránkách: https://twitter.com/en/privacy. Možnost „opt-out“ (vyvázání se z nežádoucí služby) najdete na webových stránkách: https://twitter.com/personalization
Twitter je certifikován dle dohody o Privacy Shield a poskytuje tímto, resp. na základě usnesení Komise Evropské unie o přiměřenosti dle čl. 45 GDPR záruku, že musí být dodrženo evropské právo na ochranu osobních údajů, resp. musí mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

Twitter Conversion-Tracking

V rámci naší prezence na internetu používáme na právním podkladě vašeho svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) „Besucheraktions-Pixel“ (Pixel akcí návštěvníků) společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). S jeho pomocí můžeme sledovat akce uživatelů poté, co se podívají na reklamní inzerát společnosti Twitter nebo na něj kliknou. Tímto způsobem můžeme zaznamenávat účinnost reklamních inzerátů společnosti Twitter za účelem statistického průzkumu trhu. Takto evidované údaje jsou pro nás anonymní, to znamená, že nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje však ukládá a zpracovává společnost Twitter, o čemž vás informujeme dle stavu našich znalostí. Společnost Twitter může tyto údaje spojovat s vaším účtem na Twitteru a používat je i pro vlastní reklamní účely podle směrnice společnosti Twitter o ochraně osobních údajů https://twitter.com/en/privacy. Společnosti Twitter a jeho partnerům můžete umožnit zapojování reklamních oznámení na Twitteru i mimo něj. Pro tyto účely může být dále na vašem počítači uložen soubor cookie.
Speciální informace týkající se Conversion-Trackingu a nastavení ochrany osobních údajů pro oznámení vytvářená na míru najdete na webových stránkách https://support.twitter.com/articles/20171528#.
Vaše nastavení ochrany osobních údajů u společnosti Twitter můžete změnit v nastaveních účtu na webových stránkách http://twitter.com/account/settings.
Twitter je certifikován dle dohody o Privacy Shield a poskytuje tímto, resp. na základě usnesení Komise Evropské unie o přiměřenosti dle čl. 45 GDPR záruku, že musí být dodrženo evropské právo na ochranu osobních údajů, resp. musí mít přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

YouTube

Tyto webové stránky využívají YouTube k zobrazování videí. YouTube je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Využíváním YouTube mohou být přenášeny informace o používání těchto webových stránek společnosti Google v USA. Otevřete-li si některou ze stránek naší prezentace na internetu, která obsahuje videa YouTube, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery Google. Google pak předá video přímo vašemu prohlížeči a ten ho zapojí do webové stránky. Z tohoto důvodu nemáme vliv na rozsah údajů získávaných tímto způsobem společností Google. Podle našich informací jsou to přinejmenším následující údaje:

 • datum a čas návštěvy příslušné webové stránky,
 • internetová adresa nebo URL spuštěné webové stránky,
 • IP adresa,
 • spuštěné video a přitom používaná nastavení kvality.

Nemáme žádný vliv na další zpracování a využívání údajů společností Google, a proto nemůžeme v této souvislosti převzít žádnou odpovědnost.
Pokud byste nechtěli, aby společnost Google získávala, zpracovávala nebo využívala vaše osobní údaje prostřednictvím naší prezentace na internetu, můžete v nastavení svého prohlížeče deaktivovat JavaScript. V tomto případě je však možné, že nebudete moci využívat přehrávání videí.
Účel a rozsah získávání dat a jejich další zpracování a užívání společností Google stejně jako i příslušná práva a možnosti nastavení za účelem ochrany soukromí uživatelů lze zjistit z informací o ochraně osobních údajů společnosti Google: (https://policies.google.com/privacy?hl=cs).
Google LLC je aktivním účastníkem dohody o Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Na základě usnesení Evropské komise podle čl. 45 nařízení GDPR to pak pro vaše osobní údaje zajišťuje přiměřenou úroveň ochrany.

Social Wall - streamchartz®

Tato webová stránka používá Social Wall (sociální zeď), kterou vyvinul streamchartz® za účelem zobrazování živých obsahů (Live-Contents), k nimž patří například: Livestream webových kamer, pořadatelský kalendář, Social Media Posts, aj. k #visitsalzburg. Sociální zeď není instalována na našem webovém serveru, data nejsou předávána třetím stranám. 1. Streamchartz ukládá data příspěvků (Posts) po dobu max. 12 měsíců. 2. V případě, že uživatelé smažou příspěvky na sociálních sítích, budou tyto příspěvky během 1 týdne odstraněny ze všech ostatních sociálních zdí. 3. Streamchartz ukládá pouze následující údaje, aby bylo možné zobrazit příspěvky na zdi: • Jméno uživatele • Síťový systém uživatele • Odkaz na příspěvek • Profilový obrázek (ne z instagramu) • Příspěvky - Posts • Poloha, která je tagována v příspěvku • Datum. 4. následující údaje se NEUKLÁDAJÍ: • seznamy přátel a odběratelů • lajky • všeobecná nastavení účtů (kromě výše jmenovaných) • zájmy (lajkované nebo abonované stránky a kanály, skupiny) • Fotografie. 5. Data nejsou pozměňována, ani vylepšována. 6. Autor dat je automaticky zobrazen. 7. Výběr dat se uskutečňuje na základě výběru stran a profilů, resp. hashtagů a lokací. 8. Streamchartz® využívá data na podkladě směrnic, které jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek platných pro sociální sítě. 9. Sociální zeď nepoužívá na webových stránkách žádné cookie. 10. Streamchartz® nepoužívá žádné tracking pixely.

Tlačítka pro sdílení

Naše webové stránky nabízejí na některých stránkách tlačítka pro možnost sdílení obsahů stránek na platformách sociálních médií Facebook, Google Plus, Linkedin, Pinterest, Tumblr, Twitter a XING. Tlačítka jsou ve smyslu ochrany osobních údajů našich návštěvníků ideálním způsobem koncipována, neboť za těmito tlačítky je počítačový program (skript), který neshromažďuje a ani nezpracovává žádné osobní údaje. Přesné informace o funkci tlačítek poskytuje nakladatelství Heise jako vydavatel odborného časopisu IT c’t a jako tvůrce tlačítek. Návštěvníci našich webových stránek, kteří chtějí některou z nich sdílet, budou při kliknutí na tlačítka přesměrováni přímo na „sdílející“ stránky jednotlivých platforem sociálních médií. Teprve tam se pak stáhnou počítačové programy (skripty), které jsou nezbytné pro možnost sdílení. Platí přitom obchodní podmínky a podmínky pro ochranu osobních údajů, které byly sjednány návštěvníkem webových stránek s platformami jednotlivých sociálních médií. Podrobné informace na toto téma poskytují jednotlivé platformy Facebook, Linkedin, Pinterest, Twitter, XING.

Trivago

V částech těchto webových stránek jsou integrovány informace ke sledování reklamních kampaní na Trivagu. Tímto způsobem získá Trivago informace, jak a kdy jste sledovali určité reklamní kampaně. Tyto informace se poskytují dále Trivagu jen na základě vašeho svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) v Cookie-Settings (nastavení cookie).

MyHotelshop

Za účelem optimalizace on-line marketingových opatření spolupracujeme se společností MyHotelshop. Při návštěvě našich webových stránek se poskytují informace společnosti MyHotelshop, díky nimž je možné ohodnotit a změřit účinek jednotlivých opatření. Tyto informace se poskytují dále MyHotelshopu jen na základě vašeho svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) v Cookie-Settings (nastavení cookie).

Objednávky ubytování a dodatečné služby

Při přímých objednávkách ubytovacích zařízení nebo dodatečných služeb (např. karet hosta) prostřednictvím našich webových stránek se předávají informace o vaší objednávce jednotlivým ubytovacím zařízením nebo poskytovatelům služeb. Předávání těchto informací se uskutečňuje na podkladě realizace smlouvy či předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a je pro realizaci smlouvy zcela nezbytné.

Vaše práva

Máte právo na informace, opravy, úpravy, výmaz a omezení v souvislosti se zpracováváním vašich osobních údajů. Pokud jsou vaše práva týkající se zpracování vašich osobních údajů založena na vašem souhlasu nebo na s vámi uzavřené smlouvě, máte navíc právo na přenositelnost dat. Máte také právo na odvolání již eventuálně uděleného souhlasu se zpracováváním vašich osobních údajů. Zákonnost zpracovávání vašich osobních údajů až k okamžiku odvolání není odvoláním nijak dotčena. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy. V případě námitky z vaší strany již nebudou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy. Dále pak máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Mohlo by vás také zajímat:

Naplánujte si svou návštěvu

Okružní prohlídky města a výletní okruhy v Salcburku a jeho okolí si objednejte on-line:  

Chloubou Salcburku je obrovská nabídka žánrově velmi rozmanitých kulturních pořadů. Objednejte si zde své vstupenky:

Karta Salcburku – SalzburgCard umožňuje bezplatný nebo zlevněný přístup k četným pamětihodnostem stejně jako bezplatné užívání veřejných dopravních prostředků.

zavřít
On-line objednávky ubytování v salcburských hotelech - za nejvýhodnější cenu!