table of contents main menu go to contact information
CS language selection Vyhledávání open navigation
Panorama von der Altstadt Salzburg im Sommer | © Tourismus Salzburg / G. Breitegger

Světové kulturní dědictví UNESCO

Umění, kultura a jedinečná historie: od roku 1997 je Salcburk, „město s neobyčejnou hodnotou pro lidstvo“, součástí Světového kulturního dědictví UNESCO. Přesvědčte se o kráse a výjimečnosti tohoto města při procházkách v jeho historickém centru!

Světové kulturní dědictví Salcburk – město s neobyčejnou hodnotou pro lidstvo

Salcburk oplývá nejenom úchvatnými pamětihodnostmi, toto město na řece Salzach, usazené mezi horami, má také dlouhou historii jako umělecká a kulturní metropole. Bohatý kulturní odkaz jedinečného barokního města má svůj původ v úzkém kontaktu se sousedními státy, zejména pak s Itálií.

Salcburk byl křižovatkou kultur ze severní a hlavně pak z jižní Evropy. Město od nepaměti přitahovalo odborníky různých profesí jako umělce, stavitele a řemeslníky. Mnoho barokních staveb, jako je například Salcburský chrám, jsou dílem italských architektů Vincenza Scamozziho a Santina Solariho. Ne nadarmo se Salcburku přezdívá „Řím severu“. Toto označení má však ještě jeden zásadní význam, který vyplývá z mimořádného postavení Salcburku: salcburský arcibiskup měl totiž právo – stejně jako papež – jmenovat ve svých čtyřech vlastních biskupstvích do funkce biskupy dle vlastního uvážení. Salcburští arcibiskupové si udrželi vládu nad druhým největším církevním státem na světě až do roku 1806. Jen Řím byl větší. Sakrální stavby okouzlují návštěvníky z celého světa svou barokní krásou. Mimořádně působivé jsou také měšťanské domy ze středověku a velkoryse koncipovaná náměstí s italským šarmem. Všechny tyto církevní i světské stavby jsou dodnes velmi dobře zachovalé, což velkou měrou přispělo k tomu, že bylo historické centrum Salcburku zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví.

Staré Město salcburské: procházka napříč staletími

Mimořádný půvab a magické fluidum města lze nejlépe zažít při procházce jeho historickým centrem. Na cestu za všemi krásami Starého Města salcburského je potřeba se vydat pěšky. Řeka Salzach jej rozděluje na dvě části: pravobřežní s Lineckou uličkou (Linzergasse), náměstíčkem Platzl a Kamennou uličkou (Steingasse) a starší levobřežní část, která je – spolu s městskou čtvrtí Kaiviertel, horou s pevností Hohensalzburg a Mnišskou horou (Mönchsberg) - na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Městské kopce dotvářejí unikátní podobu Starého Města a propůjčují mu neopakovatelný romantický charakter. Ze své nedobytné pozice na vysokém kopci shlíží na město pevnost Hohensalzburg. Starý hrad, vybudovaný v roce 1077, je dominantou města a lze se k němu dostat buď pěšky, anebo pohodlně prostřednictvím ozubnicové dráhy. Zde, na levém břehu řeky Salzach, se vine také slavná Obilná ulička (Getreidegasse), v níž stojí rodný dům Wolfganga Amadea Mozarta. Tomuto hudebnímu géniovi vděčí Salcburk za to, že se z něj stala uznávaná hudební metropole. Zasloužili se o to i jiní umělci, jakým je například rakouský divadelní režisér Max Reinhardt, který stál v roce 1920 u zrodu věhlasného Salcburského festivalu. Také on má nemalou zásluhu na tom, že je dnes Salcburk významným centrem kultury.

Kultura ve své nejryzejší podobě: Mozart a Salcburský festival

Když se nad náměstím před Salcburským chrámem rozezní volání „Jedermann!“, každý hned ví, že už je to tady: začíná Salcburský festival! Toto činoherní mystérium o lidské morálce autora Huga von Hofmannsthala a současně tradiční hra festivalu byla v režii Maxe Reinhardta na tomto náměstí uvedena poprvé 22. srpna 1920. Kořeny hudebního a činoherního umění v Salcburku však sahají mnohem hlouběji do minulosti. Vždyť zde byla uvedena vůbec první opera na severní straně Alp.

Rovněž u dvora salcburských knížecích arcibiskupů se nadšeně holdovalo hudbě a divadlu. Představení se konala na různých místech, mezi jinými také v reprezentačních prostorách Salcburské univerzity nebo v Salcburském chrámu. Repertoár byl široký: od středověkých mystérií přes pašijové hry a lidové zpěvohry až po hry v období rozvinuté měšťanské divadelní kultury. Na Salcburském festivalu jsou tradičně uváděny opery, činohra a koncerty. Salcburk byl již městem s velmi rozvinutou kulturou, když zde 27. ledna 1756 spatřil světlo světa Wolfgang Amadeus Mozart. Na Starém Městě půjdete prakticky všude v jeho šlépějích. Ať je to na Mozartově náměstí, na Mozartově lávce nebo v Mozartově domě. Nejslavnější syn Salcburku je ve svém rodném městě všudypřítomný.

Historické centrum Salcburku: Světové kulturní dědictví UNESCO

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO se dostanou jen ty nejvýjimečnější památky. Jejich žánrová rozmanitost je velká: na Seznamu jsou jak jednotlivé stavby, tak i celé městské komplexy staveb, jak kulturní krajiny, tak i průmyslové památky či umělecká díla, k nimž se řadí například i prehistorické jeskynní malby. V Rakousku je v současné době devět památek, které mají status světového kulturního dědictví. Ratifikací Úmluvy o světovém dědictví v roce 1993 se Rakousko zavázalo chránit a pečovat o tyto památky, které leží na jeho území. Historické centrum města Salcburk s plochou 236 hektarů a s 1000 objekty je od roku 1996/1997 součástí Seznamu Světového dědictví UNESCO. Pro Salcburk znamená toto nejvyšší vyznamenání potvrzení o správnosti velmi důsledně sledované politiky zachování hodnot historického centra Salcburku pro příští generace.

Mohlo by vás také zajímat:

Naplánujte si svou návštěvu

Okružní prohlídky města a výletní okruhy v Salcburku a jeho okolí si objednejte on-line:  

Chloubou Salcburku je obrovská nabídka žánrově velmi rozmanitých kulturních pořadů. Objednejte si zde své vstupenky:

Karta Salcburku – SalzburgCard umožňuje bezplatný nebo zlevněný přístup k četným pamětihodnostem stejně jako bezplatné užívání veřejných dopravních prostředků.

zavřít
On-line objednávky ubytování v salcburských hotelech - za nejvýhodnější cenu!