table of contents main menu go to contact information
CS language selection Vyhledávání open navigation

Klášter Nonnberg

Benediktinský klášter Nonnberg stojí na lehce vyvýšeném místě na úpatí hory, na níž se vypíná salcburská pevnost Hohensalzburg. Klášter je známý svými gotickými stavebními prvky, nástěnnými malbami a drobnými uměleckými díly. A právě zde začal příběh, který byl zfilmován do podoby hollywoodského filmu „The Sound of Music“.


Historie vzniku kláštera

Stavební historie kláštera není od svých prvopočátků zcela objasněna. Z písemných pramenů je známo, že kolem roku 1000 zde byla za vlády císaře Jindřicha II. postavena románská bazilika. V roce 1009 pak byla zasvěcena Matce Boží a je tak druhým nejstarším mariánským kostelem v Salcburku. Erentrudis ze Salcburku byla první abatyší benediktinského opatství a do historie vešla jako patronka Salcburku. Její ostatky jsou uloženy ve skalním hrobě v kryptě klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Architektura v proměnách času

Architektura kláštera je výrazně poznamenaná prvky gotického slohu, což dokládá velké bohatství gotické ornamentiky. Pozdně gotický křídlový oltář se sochou Panny Marie je chloubou klášterního kostela. Pozornost si zasluhuje také jedinečná krypta s volně stojícími sloupy, které nesou typicky gotickou žebrovou síťovou klenbu. Skalní hrob sv. Erentrudis je umístěný v apsidě (výklenku) podzemní kaple. Za zhlédnutí stojí také celá řada drobných uměleckých předmětů jako krucifix z roku 1300, který původně pochází ze salcburského chrámu. Největším pokladem kostela jsou bezesporu nástěnné malby z poloviny 12. století.

Klášter Nonnberg jako předloha k hollywoodskémmu filmu

Klášter získal mezinárodní renomé díky zfilmování příběhu o novicce Marii Kutscherové, kterou Matka představená poslala jako guvernantku do domu ovdovělého barona Georga rytíře von Trappa, kde se měla starat o jeho sedm dětí. Krátce nato se Marie za barona provdala a počátkem 30. let pak s dětmi založila rodinný pěvecký sbor. Její životní příběh posloužil jako námět pro slavný hollywoodský filmový muzikál "The Sound of Music".

Návštěva kláštera Nonnberg

Ke klášteru Nonnberg se lze dostat buď z Kaigasse strmou uličkou se schody nazvanou Hoher Weg, nebo z Nonntalu úzkou uličkou Nonnberggasse. Kostel je otevřený denně od 6:45 až do setmění (v létě do 19 hod.). Během bohoslužeb není prohlídka možná. Chtějí-li si návštěvníci prohlédnout fresky v „Ráji“ pod presbytářem a oltář v kapli zvané Johanniskapelle (Janská kaple), je třeba si u klášterní brány vyžádat klíč.


Dojmy


Mohlo by vás také zajímat:

Naplánujte si svou návštěvu

Okružní prohlídky města a výletní okruhy v Salcburku a jeho okolí si objednejte on-line:  

Chloubou Salcburku je obrovská nabídka žánrově velmi rozmanitých kulturních pořadů. Objednejte si zde své vstupenky:

Karta Salcburku – SalzburgCard umožňuje bezplatný nebo zlevněný přístup k četným pamětihodnostem stejně jako bezplatné užívání veřejných dopravních prostředků.

zavřít
On-line objednávky ubytování v salcburských hotelech - za nejvýhodnější cenu!