table of contents main menu go to contact information
CS language selection Vyhledávání open navigation

Arciopatství sv. Petra & Hřbitov & Katakomby

Od svého založení v 7. století je klášter a klášterní kostel srdcem Salcburku. Kromě těchto staveb jsou hřbitov a katakomby jednou z nejnavštěvovanějších pamětihodností města. V neposlední řadě i proto, že se zde natáčely scény slavného filmu „The Sound of Music“.


Pár slov k historii

Klášter sv. Petra byl spolu s kostelem vybudován kolem roku 696 franckým misionářem Rupertem. Naprostou raritou je, že tehdejší mnišské společenství existuje až do dnešních dnů a je tak nejstarším mnišským řádem v německy mluvících zemích. Po několika požárech v různých epochách byl klášter s kostelem pokaždé obnoven. Dnes se zde prolínají prvky románského, renesančního a rokokového slohu.

Dlouhá galerie arciopatství sv. Petra

V 17. století zde byla na přání knížecího arcibiskupa Guidobalda von Thuna postavena sedmdesát metrů dlouhá chodba s nádhernými štukovými stropy, která sloužila a dodnes slouží jako obrazárna. Podle italského vzoru ji na jedné straně tvoří okna a na protilehlé straně visí na stěně jeden vedle druhého vzácné obrazy. Dnes je „Dlouhá galerie“ přístupná veřejnosti přes DomQuartier.

Hřbitov sv. Petra

Hřbitov sv. Petra je zasazen do nádherného historického prostředí a patří k nejstarším a nejkrásnějším hřbitovům na světě. První zmínky o tomto pohřebišti sahají až do období pozdní Říše římské. Již 1300 let zde, kolem pozdně gotické kaple sv. Margarety, nacházejí svůj poslední odpočinek různé slavné osobnosti, umělci, učenci i obchodníci. Z nejslavnějších jmen je třeba uvést Mozartovu sestru Nannerl.

Katakomby

Nejzajímavější pamětihodností Petrského hřbitova jsou bezesporu raně křesťanské katakomby vytesané do skály Mnišské hory. Jejich původ spadá do období pozdní antiky. Mystické skalní jeskyně sloužily kdysi jako obydlí pro poustevníky a současně i jako pohřebiště. Katakomby lze navštěvovat celoročně s Kartou Salcburku (Salzburg Card) je vstupné zdarma.

Sv. Petr a „The Sound of Music

Zahraniční hosté znají hřbitov a katakomby jako známé kulisy z hollywoodského muzikálového filmu „The Sound of Music“. Na svém útěku před pronásledováním nacisty prchá rodina Trappova přes hřbitov sv. Petra, kde nachází dočasný úkryt ve skalních jeskyních vytesaných v Mnišské hoře. V noční temnotě se pak Maria s manželem a dětmi vydávají na cestu do bezpečného Švýcarska.

Hudba v arciopatství sv. Petra

Arciopatství sv. Petra je těsně spjato se skladateli Mozartem a Haydnem. V roce 1769 zkomponoval tehdy třináctiletý Mozart pro opata kláštera mši „Dominicus“ a o několik let později zkomponoval Michael Haydn z pověření opata kláštera mši na počest sv. Ruperta. Dnes se využívají prostory Barokního sálu v klášterním sklípku sv. Petra a překrásný Románský sál pro pořádání koncertů a hudebních pořadů jako například „Mozart Dinner Concert“.


Dojmy


Mohlo by vás také zajímat:

Naplánujte si svou návštěvu

Okružní prohlídky města a výletní okruhy v Salcburku a jeho okolí si objednejte on-line:  

Chloubou Salcburku je obrovská nabídka žánrově velmi rozmanitých kulturních pořadů. Objednejte si zde své vstupenky:

Karta Salcburku – SalzburgCard umožňuje bezplatný nebo zlevněný přístup k četným pamětihodnostem stejně jako bezplatné užívání veřejných dopravních prostředků.

zavřít
On-line objednávky ubytování v salcburských hotelech - za nejvýhodnější cenu!